12.05.2023

2009 – Ulf Viksten, Fastighets AB Rawi

Motivering

Ulf Viksten har, i sann entreprenörsanda och på ett påtagligt affärsmässigt sätt vidareutvecklat sitt bolag, Fastighets AB Rawi, till att idag omfatta ca 1.300 lägenheter och 32.000 m2 kommersiella ytor. Ulf och hans äldre bror övertog 1985 det företag som deras far Ragnar startat. Då fanns det några få hus i bolaget.
För några år sedan löste Ulf ut sin bror och har sedan dess utvecklat bolaget framgångsrikt i fyrkanten genom nybyggnad, ombyggnad, påbyggnad, försäljning och förvärv till det framgångsrika fastighetsbolag som det är nu. Ulf Vikstens investeringar har inneburit ökad verksamhet, framtidstro och sysselsättning vilket har varit till gagn för både Piteå och Norrbottens län.

 

 

 

Juryns medlemmar

P-O Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Christer Vikberg, STD, Hans Eriksson, Handelskammaren, Kent Ögren, Landstinget, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB, Sture Larsson, Norrbottens Byggmästareförening, Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier.