12.05.2023

2010 – Gunnar Tåhlin, Fastighetsbolaget Galären, Luleå

Motivering

Gunnar Tåhlin har på ett målmedvetet och visionärt sätt utvecklat Galären från ett litet fastighetsbolag till att idag vara ett av dom ledande i länet. Detta vittnar om målmedvetet och framgångsrikt entreprenörsskap. Ett av företagets ledord är miljöansvar, vilket bland annat har inneburit att bolaget 2010 erhållit EU-komissionens miljöcertifikat. Galären har i positiv riktning utvecklat Luleå som regioncentra.

 

 

 

 

Juryns medlemmar

P-O Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Christer Vikberg, STD, Hans Eriksson, Handelskammaren, Kent Ögren, Landstinget, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB, Sture Larsson, Norrbottens Byggmästareförening, Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier.