12.05.2023

2011 – Hans Tirsén, arkitekt, Tirsén & Aili, Luleå

Motivering

Hans Tirsén har under flera decennier varit en ledande arkitekt i länet. Han har otaliga vinster i arkitekttävlingar, ett exempel är Lady in Red, Kulturens Hus i Luleå. Han har på ett visionärt sätt, i norrbottnisk anda, skapat byggnader som gett framtidstro och tillväxt i och utanför länet.

 

Juryns medlemmar

P-O Eriksson har varit ordförande i juryn. Övriga som ingått är Kent Ögren, NLL, Krister Vikberg, Ramböll, Kjell Hjelm, Företagarna, Mats Eklund, NCC, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB och Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier.