12.05.2023

2014 – Peter Collin, Ramboll

Motivering

Paul Simon skrev ”Bridge over Troubled Water” en fantastisk sång som spridit sig över världen. Peter Collin har gjort något så viktigt som att skapa broar mellan forskarvärlden och byggbranschen.

Peter Collin har med sina forskningsresultat spridit kunskapen om broar över världen. Som professor vid Luleå Tekniska universitet har hans forskningsresultat kring stål och betong nått praktisk tillämpning regionalt, nationellt och internationellt. Implementeringen av Peter Collins forskning hjälper till att skapa en attraktiv Byggbransch.

 

 

 

Juryns medlemmar

Landshövding Sven-Erik Österberg, Christer Wikberg, Ramböll, Ingela Lekfalk, Företagarna i Norrbotten, Fredrik Kristiansson, Sveriges Byggindustrier, Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB, Mats Eklund, Norrbottens Byggmästareförening och Jan Petschler, Norrbottens Byggmästareförening