12.05.2023

2017 – Stefan Lindbäck, VD, Lindbäcks Bygg

Motivering:

Hängrännor och stuprör känner alla till i byggbranschen, men att gå från att arbeta i stuprör till att integrera hela kedjan av aktörer i byggprocessen under samma tak är något helt annat.
I och med byggandet av en ny superfabrik har vi fått bevittna en kommande ny tidsepok inom husbyggande. Ledord som jämställdhet, god arbetsmiljö och integration har fått en verklig förebild. Vi kan inte annat än att imponeras över denna satsning som gjorts i Piteå och som kommer att påverka utvecklingen i hela byggbranschen i Sverige under många år.
Årets vinnare är en person som i rekordfart tagit familjeföretaget in i fjärde generationens husbyggande. Årets vinnare av Stora Byggpriset 2017 är Stefan Lindbäck, Lindbäck Bygg AB, Piteå.

 

 

Juryns medlemmar

Länsrådet Johan Antti (ordförande)
Christer Wikberg, Ramboll
Jenny Frank Företagarna i Norrbotten
Jan-Olov Nordström, Svenskt Näringsliv AB
Mats Eklund, ordförande Norrbottens Byggmästareförening
Fredrik Kristiansson, Lokalchef Norrbotten Sveriges Byggindustrier.