12.05.2023

2019 – Samuel Holmström, VD, Lundqvists Trävaru AB

Motivering:

Samuel har målmedvetet och med strategisk skärpa utvecklat företagets produkter och parallellt genomfört en digital transformation. Företaget är ett lysande exempel på digitalisering av många led i byggprocessen från sälj till produktion.  Det är ingen slump att företaget vunnit ”Smart industri”-priset som delas ut av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Företaget är i stark tillväxt och har genomfört stora investeringar i en ny produktionsanläggning i Piteå.
Samuel har framgångsrikt tagit ”gaming” till den traditionstyngda trähusbranschen och låter kunderna sköta projekteringen. Han bidrar med sin tid och kunskap i många sammanhang och har blivit en auktoritet inom området digital utveckling. Han föreläser och inspirerar både byggbransch såväl som andra branscher och bidrar därigenom till utvecklingen av branschen i hela Sverige och till att göra Norrbotten känt som ett län där byggbranschen ligger i den digitala utvecklingens framkant.

Stora Byggpriset 2019 går till Samuel Holmström, Lundqvists Trävaru

 

Juryns medlemmar:

Landshövding Björn O Nilsson (ordförande)
Christer Wikberg, Ramboll
Lars Lindberg, Företagarna i Norrbotten
Hans Andersson, Svenskt Näringsliv AB
Peter Fahlblom, ordförande Norrbottens Byggmästareförening
Erik Ranängen, Lokalchef Norrbotten Byggföretagen.