12.05.2023

2021 – Anton Lundholm, VD, Part Group AB

Motivering:

Part Group AB i Kalix har blivit en etablerad leverantör av prefabricerade badrum och har utvecklat ett koncept som skapat genklang i branschen. Företagets VD Anton Lundholm har målmedvetet utvecklat grundidén om industriellt byggande med kvalitetsfokus och långsiktigt skapat en stark kundbas med en mängd nöjda beställare. Verksamheten har hela tiden fortsatt att bredda sitt erbjudande till marknaden och de prefabricerar nu även kompletta bostadsmoduler och hotellmoduler.

När bolaget Isolamin i Överkalix i juni 2016 gick i konkurs tog Partab bara några dagar senare över verksamheten. De har i och med köpet kunnat utveckla sin verksamhet och koncept, skapat en stabil verksamhet och fler arbetstillfällen och är nu en av de största arbetsgivarna i Överkalix.

Stora Byggpriset 2021 går till Anton Lundholm, Part Group AB.

 

 

Juryns medlemmar:

Lotta Finstorp, Landshövding Norrbotten (ordförande)
Christer Wikberg, Ramböll
Lars Lindberg, Företagarna i Norrbotten
Hans Andersson, Svenskt Näringsliv AB
Peter Fahlblom, ordförande Norrbottens Byggmästareförening
Erik Ranängen, Bransch och föreningsansvarig för Byggföretagen Norrbotten.