23.05.2023

2022 – Karin Bodin, koncern-VD, Polarbröd

Motivering:

“Polarbröd är ett starkt varumärke som är långt framme i sitt arbete med hållbarhet. De arbetar med tydliga mål och det handlar om alla delar från råvaror, transporter, förpackningar och energi. De har fem egna vindkraftverk som producerar mer förnybar el än hela koncernen använder. 

Den 23 augusti 2020 totalförstördes Polarbröds bageri i en stor brand. Det var en händelse som engagerade många, många fler än de närmast berörda. Polarbröd har funnits länge på de svenska frukostborden och varumärket är vida känt. Strax efter branden meddelade företagsledningen att man skulle bygga upp bageriet igen så snart som möjligt. Och så blev det, på rekordkort tid, bara drygt ett år senare, stod den första etappen av bageriet klar. Snart därefter var flera av de klassiska produkterna tillbaka i brödhyllan. Därmed säkrades företagets framtid. Det var ett beslut som krävde mod och som också spred bilden av Norrbotten och det sätt vi gör saker på i hela Sverige.”

 

 

Juryns medlemmar:

Lotta Finstorp, Landshövding Norrbotten (ordförande)
Christer Wikberg, Ramböll
Lars Lindberg, Företagarna i Norrbotten
Hans Andersson, Svenskt Näringsliv
Peter Fahlblom, ordförande Norrbottens Byggmästareförening
Catharina Johansson, Almega
Erik Ranängen, Bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen Norrbotten