28.02.2024

2023 – Johan Lång, affärschef, Diös Fastigheter

Vi presenterar vinnare av Stora Byggpriset 2023

Motivering:

Johan Lång är affärschef för Diös Fastigheter i Luleå, Norrbotten, och har sedan sin start där framgångsrikt arbetat med att utveckla och skapa attraktiva lokaler och bostäder framför allt i centrala Luleå. Johan arbetar expansivt och bidrar på många sätt till en god utveckling av bygg- och fastighetsbranschen i norra Sverige. Diös, under Johans ledning, satsar och bygger både när konjunkturen är god och när den är svagare. Diös har ett stort antal fastigheter i Luleå och är en viktig aktör på marknaden. De äger, driver och utvecklar bland annat de tre köpcenter som finns i centrala Luleå. De har nyligen byggt en helt ny kontorsbyggnad för Pensionsmyndigheten ute vid Luleå tekniska universitet och de har flera andra satsningar på gång. De bygger just nu ett nytt kvarter, Västra stranden, som kommer att bli en viktig entré in till staden precis intill Bergnäsbron. Den parkering som länge mött de som kommit över bron in till Luleå kommer nu att ersättas nu av kontorslokaler, bostäder och hotell. 

Johan arbetar mycket aktivt med Luleå och norra Sveriges utveckling, dels genom de satsningar Diös gör men också genom att på ett positivt och engagerat sätt påverka och inspirera andra intressenter i samhällsbyggnadsprocessen.