12.05.2023

2001 – Sture Aronsson, VD, Konsum Norrbotten

Motivering

Sture Aronsson har med personlig ödmjukhet i sin roll som vd i Konsum Norrbotten varit den drivande kraften bakom företagets kraftiga investeringar i Norrbotten. Aronsson har därvid visat kraftfullt och målmedvetet ledarskap, som präglats av visionärt tänkande och en entreprenöranda, som givit god lönsamhet även i det korta perspektivet. De genomförda satsningarna har varit till gagn för Norrbotten och för byggindustrin i länet.
Bland de stora byggsatsningarna kan pekas på OBS Storheden, Robin Hood i Piteå och den nu pågående ombyggnaden av Domusvaruhuset i centrala Luleå. Framåt i tiden ligger den planerade Stormarknaden på Örnäset och ett deltagande i På gränsen-projektet i Haparanda, tillsammans med finska intressen.