14.05.1980

Byggstenen 1980

Mikael Törnkvist, bygglärling,Luleå
Tomas Westbom, bygglärling, Öjebyn
Martin Vidgren, arbetsledare, S A Englund
Göran Essberg, arbetsledare, Plazer Bygg AB
Jan Ställ, civilingenjör, Umeå

Resmål

London, Storbritannien