Byggstenen

Byggstenen är ett resestipendium som delas ut av Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond. Förhoppningen är att stipendiet ska utveckla ytterligare intresse och kunskap inom byggnadsindustrin. Varje år är det 2 yrkesarbetare, 2 lärlingar och 6 tjänstepersoner som får resestipendiet.

Utdelning sker i samband med Norrbottens Byggmästareförenings årsmöte och delas ut till följande kategorier:

 

Resestipendiet Byggstenen för yrkesarbetare

Stipendiat ska vara yrkesarbetare med lång erfarenhet eller yngre yrkesarbetare med vitsordat goda framtidsutsikter inom byggbranschen.

 

Resestipendiet Byggstenen för lärlingar, stipendiat ska ha:

  1. Genomgått någon av länets gymnasieskolor för bygg- och anläggningsteknik.
  2. Visat prov på att kunna genomföra sina studier enligt tidsplan, eftersom förmåga att bli klar i tid är en väsentlig egenskap för byggindustrin.
  3. Visat yrkesskicklighet, punktlighet, ordningssinne, gott kamratskap samt allmänt positivt intresse för utbildningen.

Resestipendiet Byggstenen för tjänsteperson

Stipendiat ska vara tjänsteperson i produktion eller i stödfunktioner med lång yrkeserfarenhet eller yngre tjänsteperson med vitsordat goda framtidsutsikter inom byggbranschen.

Tidigare vinnare