14.05.1981

Byggstenen 1981

Hans Strömberg, bygglärling, Kalix
Tomas Ekman, bygglärling, Jokkfall
Thord Erixon, arbetsledare, AB Skånska Cementgjuteriet
Sven Anundi, arbetsledare, Byggnads AB Polar
Jan Jonsson, civilingenjör, Ås

Resmål

Oslo, Stavanger – Norge

Studiebesök

Gardeleiren, Huseby  –  Ny- och ombyggnad av Kungens Garde
Holmenkollenåsen  –  Nytt bostadsområde
Stavanger  –  Oljeplattformen Stattfjord C, Hinnavågen