14.05.1982

Byggstenen 1982

Håkan Haapalahti, bygglärling, Kiruna
Niklas Russberg, bygglärling, Luleå
Bernt Ekström, arbetsledare, Vägförbättringar AB
Roland Sundström, arbetsledare, BD Bygg AB
Sture Johansson, civilingenjör, Södra Sunderbyn

Resmål

München

Studiebesök

Frauenkirche – Munchens domkyrka
Olypiastadion
Byggmaskinmässan
slottet Nymphenberg