14.05.1983

Byggstenen 1983

Mikael Svanberg, bygglärling, Boden
Jonny Lindenhall, bygglärling, Malmberget
Anders Nilsson, arbetsledare, Nåiden AB
Tony Abrahamsson, arbetsledare, JM Byggnads- och Fastighets AB
Kari Huotari, civilingenjör, Luleå

Resmål

Lissabon