14.05.1984

Byggstenen 1984

Ove Risberg, byggölärling, Hemmingsmark
Stefan Larsson, bygglärling, Hakkas
Peter Mettävainio, arbetsledare, Hallström & Nisses Bygg AB
Arne Johansson, arbetsledare, Burman Björk AB
Mikel Wänstedt, civilingenjör, Västerås