14.05.1988

Byggstenen 1988

Lars Niemi, bygglärling, Kiruna
Roger Johansson, bygglärling, Boden
Åke Lidman, arbetsledare, NCC
Håkan Mettävainio, arbetsledare, Bygg i Norr AB
Niclas Melander, civilingenjör