14.05.1990

Byggstenen 1990

Ola Fredriksson, bygglärling, Skanska AB
Robert Nyman, bygglärling, Nåiden Bygg AB
Patrik Stöckel, arbetsledare, NCC
Anders Söderholm, arbetsledare, SIAB