16.05.1991

Byggstenen 1991

Mikael Isaksson, bygglärling, NCC
Magnus Johansson, bygglärling, HÖ Allbygg
Bert-Ove Larsson, arbetsledare, Skanska
Robert Skoog, arbetsledare, JM byggnads & fastighets AB
Richard Ohlsson, civilingenjör, NCC