14.05.1998

Byggstenen 1998

Lars-Ove Eriksson, bygglärling, PEAB Nord AB
Peter Landström, bygglärling, Tekniska Tak i Luleå AB
Björn Nordberg, arbetsledare, NCC
Rikard Hedlund, arbetsledare, HÖ Allbygg AB
Bengt Ragnarsson, civilingenjör, SundLink, Malmö
Ann-Marie Hansson, administratör, Skanska Bygg AB

Resmål

London, Storbritannien