14.05.2008

Byggstenen 2008

Krister Wanhaniemi, bygglärling, HÖ Allbygg
Rasmus Lundborg, bygglärling, Asfaltbeläggning i Boden
Kjell Sandin, arbetsledare, NCC
Mattias Johansson-Sundqvist, arbetsledare, PEAB
Kristina Lindgren, civilingenjör, Banverket Produktion
Maria Lövgren, administration, Skanska

Resmål

Barcelona, Spanien