15.05.2016

Byggstenen 2016

Andreas Vikberg, Skanska Hus (Tjänsteman)
Urban Wasikkaoja, Edito Bygg (Tjänsteman)
Jonas Haapaniemi, PEAB Anläggning (Tjänsteman)
Bodel Blom, Byggutrustning i Luleå AB (Tjänsteman)
William Wikström, Extreme Bygg (Bygglärling)
Agnes Grandin, NOAK (Bygglärling och Svensk mästare i plattsättning)
Katarina Hedvall, GLB (Administrativ)
Per Mettävainio, Skanska Hus (Civilingenjör)

Resmål: Dublin, Ireland