15.05.2020

Byggstenen 2020

Linda Niva, NOAK (Administrativ resurs)

Motivering:

Linda började som vår ekonom för fem år sen och är idag en del av ledningsgruppen, hon sköter alla våra bolag själv samtidigt som hon tar hand om oss på kontoret i Luleå och håller oss jordade. Hon är verkligen en klippa som förtjänar all beröm man kan ge henne!

Mikael Thuuri, Berggren & Bergman (Tjänsteman)

Motivering:

Mikael har arbetat som markarbetare och vidare som arbetsledare under många år. Han har under dessa år visat prov på noggrannhet, flitighet, stort engagemang och lojalitet. Utöver detta har han bidragit med kunskap och uppfinningsrikedom. Han har genom åren blivit en omtyckt och uppskattad medarbetare hos såväl kollegor som hos kunder.

Anders Nyström, HÖ Allbygg (Tjänsteman)

Motivering:

Anders har tidigare arbetet som snickare på HÖ Allbygg och för ett par år sedan vidareutbildat sig till arbetsledare via LTU. Han har på kort tid blivit en mycket duktig platschef.
Han har uppvisat mycket goda egenskaper och engagemang, stark drivkraft och blivit en mycket viktig spelare hos oss på HÖ Allbygg.

Olof Johansson Klang, NCC (Tjänsteman)

Motivering:

Olof har gjort en stor personlig utveckling och arbetar idag som platschef inom Building Norrbotten. Han är noggrann, positiv och lösningsorienterad samt bidrar med god stämning runt omkring sig. Olof besitter bra ledaregenskaper, behåller sitt engagemang och får med sig omgivningen i vått och torrt. Han ser inget moment som omöjligt utan fokuserar på hur det ska lösas på bästa och mest effektiva sättet utan att äventyra säkerheten.

Maria Bergström, Skanska (Tjänsteman)

Motivering:

Maria valde att flytta tillbaka till sin hemstad Kiruna och jobbar i vårt projekt Hotell / parkeringsgarage, Kiruna i nya centrum. Maria ansvarar för Kvalité, Miljö och arbetsmiljö i detta projekt som skall miljö certifieras enligt LEED.

Lennart Andersson, GLB (Yrkesarbetare)

Motivering:

Lennart är en av våra mest erfarna yrkesarbetare med gedigna kunskaper såväl inom trä som betong. Lennart är en bra kamrat och ett bra föredöme för våra yngre medarbetare. Lennart har mycket goda pedagogiska egenskaper vilket medfört att praktiskt taget alla våra lärlingar vill ha några ”obligatoriska” veckor tillsammans med honom. Han arbetar i vår byggserviceavdelning och han är också en god representant för företaget i kontakter med våra ramavtalskunder

Kenth Hansson, Skanska (Yrkesarbetare)

Motivering:

Kenth har jobbat sitt hela yrkesverksamma liv på Skanska och är facklig förtroendeman. Han är en positiv person som ser möjligheter i alla frågor.

Adam Danhall, SA Englund (Lärling)
Sofia Fjällström, SA Englund (Lärling)

Motivering:

Med god arbetsmoral, stor yrkesstolthet och god struktur är Adam en stigande stjärna på bygghimlen.

Stor yrkesstolthet, stark lojalitet och ett starkt engagemang gör Sofia till en förebild inom sin yrkeskår.

Axel Bergbom, LTU (Civilingenjör VoV)

Motivering:

Axel har med sitt examensarbete, ”Slöseri i anläggningsbranschen: En fallstudie av produktionsprocessen för vägentreprenader”, belyst hur hög produktivitet och långsiktig hållbarhet kan gå hand i hand i anläggningsbranschen