28.02.2024

Byggstenen 2023

Vi presenterar vinnarna av Byggstenen 2023 – grattis!

Alexander Parden, Byggchef Älvsbyhus

 

Motivering:
Trots sin ringa ålder har Alexander hunnit jobba på flera av våra avdelningar inom
organisationen. Han började sin bana som snickare i fabriken för att sedan bli husmontör på våra
byggarbetsplatser. Efter en utbildning till byggproduktionsledare klev han in på teknikavdelningen
som produktionsplanerare för att därefter inta rollen som arbetsledare i husfabriken.
När vi 2018 skulle rekrytera en ny fabrikschef blev valet på den då 32-årige Alexander ganska självklart.
Med all den breda erfarenhet och kunskap han tillgodogjort sig under sin resa på Älvsbyhus har
han blivit en verklig tillgång för företaget. Han är driven, kompetent och hjälper gärna sina kollegor
på övriga avdelningar när hans kunskaper behövs. En uppskattad kollega helt enkelt.

Annika Johansson, Koordinator Galaxen bygg

 

Motivering: 
Annika har arbetat på Galaxen Bygg sedan 2015 och har genom åren utmärkt sig genom att visa upp en hög ambition som lett till goda resultat för vår bransch. Hon har stöttat och hjälpt arbetstagare i branschen att hitta lösningar för att kunna fortsätta vara kvar i arbete trots en funktionsnedsättning. Hon har även stöttat branschens arbetsgivare med att få en hållbar rehabilitering för de anställda samt hjälp med att rekrytera och anställa personer och stötta i arbetet med anpassningar och i kontakten med våra myndigheter Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Under åren har hon varit ansvarig för projekt i Norrbotten för att stötta nyanlända med byggbakgrund att få arbete i branschen, hon håller i utbildningar inom prevention, fungerar som mentor för våra nyanställda och nu senast är hon utbildare i vårt nya verksamhets-ledningssystem. Annika är en otrolig resurs som är viktig för Galaxen Byggsfortsatta arbete med att stötta personer i byggbranschen tillbaka i arbete. Hon har en förmåga att skapa relationer med alla våra parter, byggföretag, våra personer, myndigheter, fackförbund och arbetsgivarorganisationer och bevara dom. Utöver hennes professionella och framgångsrika arbete är hon även en väldigt uppskattad kollega.

Moa Menmark, Junior arbetsledare Bygg HÖ allbygg

 

Motivering: 
Moa, 21 år, började efter studier på teknikcollage hos oss slutet maj 2022. Hon sattes in i hetluften
omedelbart och var arbetsledare under platschef Lars Forsberg på uppdrag ROT Kasern Boden, en
ca 120 år gammal kanslibyggnad som skulle helrenoveras inför regementets 400-års jubileum. Ett
komplicerat uppdrag där Moa snabbt visade framfötterna, tog ansvar, visade ledaregenskaper och
hade ordning och reda. Dessvärre uppstod en omfattande brandskada under projektets gång – en
olycka – som sedemera innebar att huset nödgas rivas. Under saneringsarbetet har Moa i princip på
egen hand arbetslett ett mycket komplicerat och omfattande saneringsarbete samtidigt som hon hanterat
försäkringsbolagets alla frågeställningar på ett berömvärt sätt. Hon är en värdig vinnare av Byggstenen.

Kjell Sandin, Arbetsledare MJ Montage

Motivering:
Kjell arbetar på MJ Norr Montage AB som arbetsledare. Här har han arbetat i 25 år
med start som yrkesarbetare inom svetsning och montering för att avancera till där han
är idag med stort ansvarstagande och driver många av MJ’s projekt. Både på kontoret
och ute på plats i vekligheten. Han är en god kommunikatör, både till anställda och
våra kunder, och väldigt omtyckt av personal likväl beställare. Vi är tacksamma att ha
honom i vårt lag! Många gånger har jag funderat på hur han alltid kan vara på så positivt
humör, trallandes och glad, oavsett om vi har motgångar eller medvind. Kan det bero
på att han är uppväxt i grannlandet Finnland månne? Världens lyckligaste land?

Fredrik Westberg, Chef affär och verksamhetsstöd TN bygg

 

Motivering: 
Fredrik Westberg på TN Bygg & Fastighet AB (TN) är en central och oumbärlig kraft inom företaget. Med
nästan tio års erfarenhet på företaget har Fredrik visat upp en imponerande bredd av kunskaper, ifrån IT
till affär- och produktion. I sin roll som Chef för Affärs- och verksamhetsstöd har han framgångsrikt under
året drivit implementeringen av de strategiska verksamhetssystemen Next (projektstyrning) och Heartpace
(HR). Hans engagemang, pedagogik och lösningsorienterade inställning har varit avgörande för en
smidig integration, och hans förmåga att entusiasmera och involvera hela personalstyrkan genom dessa
förändringar har varit beundransvärd och på alla sätt legat bakom den ytterst lyckade integrationen.
Samtidigt, med stöd av de nya systemen, går TN mot ännu ett starkt ekonomiskt resultat för
innevarande år. Detta skapar en solid grund för fortsatt tillväxt under 2024 och bortom. Fredrik
Westberg är en nyckelperson för TN och är därför en värdig mottagare av Byggstenen för
sina fina prestationer och sin outtröttliga vilja att alltid hitta lösningar före att se hinder.

Roger Everos, Träarbetare NCC

 

Motivering:
Roger är en av våra mest erfarna träarbetare som alltid har visat ett stort engagemang
och en vilja att tävla mot sig själv. Med hans kunskap och positiva energi har han under
sina år hjälpt och inspirerat kollegor, lärlingar och praktikanter till att utvecklas. Roger
har under 2023 även bidragit starkt till att öka erfarenhetsåterföringen mellan våra olika
projektteam och medarbetare inom NCC, då han under längre perioder arbetat utanför
sitt ordinarie team och turordningsområde. Roger är verkligen en förebild i branschen!

Wilma Nordlund, Borroperatör Norrbottens Bergteknik

 

Motivering: 
Wilma ville testa något helt nytt när hon började på Bergteknik 2020. Hon började som lärling i
Aitikgruvan och har sedan dess testat på det mesta inom företaget. Idag är hon helt självgående
borroperatör, men har även påbörjat vår interna sprängutbildning för att på sikt kunna jobba
både med borrning och sprängning. En ung tjej i en mansdominerad bransch som alltid har
tagit för sig och velat utvecklas i sitt arbete. En positiv anda som lyfter sitt arbetslag och tar den
riskfyllda arbetsmiljön på stort allvar där hon bidrar till en ökad säkerhetskultur inom företaget!

Joel Vikström, Yrkesarbetare GLB

 

Motivering:
Joel är en del av vår byggservicegrupp och arbetar med våra avtalskunder. Joel
visar ett stort ansvarstagande (och hjärta) som ger oss nöjda återkommande kunder.
Vi får tackmejl när Joel varit i farten. Joel hanterar hela vår kedja från bemötande,
hantverkskunnande till uppföljning. Genom god dokumentation, tidhållning och
ekonomiredovisning till våra kunder är han en bra representant för GLB.

Mattias Enström, Betongarbetare, Skanska

 

Motivering: 
Värna om Livet och arbetsmiljön är först på agendan hos oss på Skanska. Mattias har börjat
sin anställning som betonglärling hos oss, och nu efter några år är han drivande i att uppnå att
vi skall bli bättre på det vi gör tillsammans och har utbildats som skyddsombud samt kommer
bli MB representant för att vi på Skanska håller vad vi lovat ”Vi Arbetar säkert, eller inte alls”.

Noah Garbom, Lärling GLB


Motivering: 

Noah är en del av vår arbetsstyrka vid ROT renoveringen på Öhemmanet som vi
utför åt Lulebo. Genom sin höga arbetskapacitet kombinerat med en lyhördhet till
att lära av de mer erfarna har han på kort tid funnit sin plats och bidrar till resultat
i arbetsgruppen. Som person är Noah en noggrann, punktlig, lojal och pålitlig
arbetskamrat, arbetskamraterna kan lita på honom om jobbet ska bli gjort.