16.03.2021

Dessa vann Byggstenen 2020

Årets stipendiater för Byggstenen har presenterats. Byggstenen är ett resestipendium som delas ut av Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond, och skall uppmuntra till fortsatt intresse och yrkeskunskap inom byggindustrin. I år går resan till Rom.

Bland vinnarna återfinns bygglärlingarna Adam Danhall och Sofia Fjällström som genom olika vägar in i byggbranschen visat prov på stor yrkesstolthet och engagemang, samt Axel Bergbom som genom sitt examensarbete belyst hur hög produktivitet och hållbarhet kan öka effektivitet och minska svinn inom anläggningsbranschen.

När stipendiater utses tittar man förutom på engagemang och hängivenhet hos yngre förmågor på yrkesarbetare som varit goda föredömen på arbetsplatsen, tjänstemän med lång yrkeserfarenhet eller vitsordat goda framtidsutsikter, civilingenjörer som fullgjort examen Väg och Vattenbyggnad med bygginriktning vid Luleå tekniska universitetet samt administrativ personal inom ekonomi eller personalfunktion.

Stipendiaterna är: Linda Niva, NOAK (Administrativ resurs, Mikael Thuuri, Berggren & Bergman (Tjänsteman), Anders Nyström, HÖ Allbygg (Tjänsteman), Olof Johansson Klang, NCC (Tjänsteman), Maria Bergström, Skanska (Tjänsteman), Lennart Andersson, GLB (Yrkesarbetare), Kenth Hansson, Skanska (Yrkesarbetare), Adam Danhall, SA Englund (Lärling), Sofia Fjällström, SA Englund (Lärling), Axel Bergbom, LTU (Civilingenjör VoV)

Läs mer om vinnarna