26.08.2015

KIA ger inspiration till byggbranschen

Under sommaren har två grupper med gymnasieungdomar deltagit i Sommarprojektet KIA (Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen). Uppdraget har varit att ta fram förslag till ett centrumområde och ett parkområde i den nya stadsdelen Kronan.

KIA är ett initiativ från STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket och Sveriges Byggindustrier i samverkan för att bland annat stärka intresset för anläggningsbranschen bland ungdomar. Deltagarna har fått nya insikter om en spännande bransch med stor inverkan på samhället och höga krav på kreativitet, samverkan och god kommunikation. Projektgrupperna har visat prov på just de egenskaperna och alla inblandade parter har imponerats av slutresultatet.

Lena Segerlund, VD på Kronan Exploatering, har insett värdet av att fånga upp synpunkter från den generation som kommer att befolka en helt ny stadsdel i Luleå.

“Det är fantastiskt att se med vilken entusiasm och energi ungdomarna har tagit sig an uppgiften. De har hämtat inspiration från andra delar av världen och visat stor förståelse för samhällsbyggande. Jag tror att byggbranschens aktörer har mycket att lära av detta och vi tycker att det är viktigt att skapa ett forum för att samla in idéer och synpunkter från den kreativa kraften som finns hos ungdomar. Det här är en grupp som kan vara svår att nå fram till, men det här projektet visar att det går och framförallt att de kan bidra med nya insikter och idéer.”, säger Lena

Se några exempel…