25.02.2022

Video: Dessa vann Byggstenen 2021

Årets stipendiater för Byggstenen har presenterats. Byggstenen är ett resestipendium som delas ut av Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond, och skall uppmuntra till fortsatt intresse och yrkeskunskap inom byggindustrin. I år går resan till Berlin.

När stipendiater utses tittar man förutom på engagemang och hängivenhet hos yngre förmågor på yrkesarbetare som varit goda föredömen på arbetsplatsen, tjänstemän med lång yrkeserfarenhet eller vitsordat goda framtidsutsikter samt administrativ personal inom ekonomi eller personalfunktion.

Stipendiaterna är:

Elias Apelqvist, Andersson Bygg (Lärling), Emil Nyman, Vittjärvshus (Tjänsteperson), Fayes Mohammed Al Hassani, GLB (Yrkesarbetare), Isabell Karlsson, NCC (Lärling), Jennie Bäckström, NCC (Tjänsteperson), John Eriksson, Taktjänst (Yrkesarbetare), Malin Jönsson, Luleå Markanläggning (Administrativ personal), Sebastian Brännström, Skanska (Tjänsteperson), Thord Rova, HÖ Allbygg (Tjänsteperson).

Se intervjuer med alla vinnare och läs motiveringarna här!

Se en sammanfattning: