16.05.2004

Byggseniorer

Byggmästareföreningen vidmakthåller kontakten med tidigare i föreningen aktiva medlemmar och styrelseledamöter vilka de flesta med ålderns rätt inte längre är verksamma, de s.k. Byggseniorerna. Varje år bjuder vi på jullunch. Efter lunchen en stunds trevlig samvaro till kaffet med många roliga och glada minnen.

Byggseniorer

Byggseniorerna har på ett utmärkt sätt varit med om ett flertal av de bygg- och anläggningsprojekt i Norrbotten som finns på denna webb.