Bidrag för kompetensutveckling

Både våra medlemmar och medlemmar i Byggföretagen kan söka bidrag till kompetensutveckling.
Bidrag kan ges till alla former av utbildning som bidrar till ett företags utveckling och förmåga att prestera i bygg- och anläggningsbranschen.

För att kunna söka bidrag måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Bidragssökanden ska vara verksam inom byggbranschen i Norrbotten och medlem i Norrbottens Byggmästareförening alternativt Byggföretagen.
  • Bidrag lämnas i första hand till de utbildningar som hålls av BUC, Byggbranschens Utbildningscentrum.
  • Bidragets storlek är halva kostnaden (exklusive moms) för den sökta utbildningen. Bidrag delas inte ut för resor, lön eller andra omkostnader i samband med utbildningen.
  • Ett enskilt medlemsföretag kan maximalt beviljas bidrag om 20 000 kronor (exkl. moms) per kalenderår.
  • Bidrag beviljas enligt först till kvarn-principen och så länge medel finns.

Ansökan sker genom formuläret nedan och ska nå oss senast en månad efter genomförd utbildning. Ansökan ska också dateras och undertecknas av behörig person eller firmatecknare.