Medlemsföretag

Föreningen hade vid ingången av verksamhetsåret 42 medlemmar, inklusive fyra hedersmedlemmar. Medlemsföretagen kommer från hela länet och ger en god representation av regionens byggverksamhet.