Seniorer

Våra seniorer har bidragit till branschens och föreningens utveckling.
Både genom många yrkesverksamma år och genom olika roller i föreningen.