Organisation och styrelse 

Sammansättningen i föreningens styrelse ska spegla ett tvärsnitt av medlemmarna med en blandning av stora och små aktörer i länet.